"Uw zorg in onze handen"

Peter Feldkamp draagt de ROPARUN een warm hart toe.
Aan de 20e editie in 2011 heeft hij als loper meegedaan.

Wat is de Roparun?

De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer
van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband,
een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen
voor mensen met kanker.

Ook wel een avontuur voor het leven genoemd.

Dat blijkt overigens ook uit het motto:
“Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”

Doel
Het geld is bedoeld om projecten te financieren om het leven
van kankerpatiënten zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Het geld gaat niet naar onderzoek maar zal in hulpmiddelen
rechtstreeks de patiënt helpen te verlichten.

Een donatie is van harte welkom op:

Stichting Roparun Palliatieve Zorg

IBAN: NL36ABNA0466278330

of op Rekeningnummer van team Zeparo: 3750.02.367
onder vermelding van Feldkamp
zie site http://www.teamzeparo.nl

www.feldkampuitvaartverzorging.nl / www.uitvaartverzorginghoekvanholland.nl